حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 20-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A245F COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU1AWF3 FAT0 A245FFAU1AWF1 FACFAC MQB67153886 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145F bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A145FFAU2AWF2 FACFAC QB67210066 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145F COMBINATION FAC FAT0 A145FFAU1AWF2 FACFAC QB67210057 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145FB bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A145FBFAU2AWF2 FACFAC QB67210130 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145FB COMBINATION FAC FAT0 A145FBFAU1AWF2 FACFAC QB67210120 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T630 bit 3 COMBINATION FAC FAS0 T630XXU3AWG1 FAS0 T630XXU3AWG1 FACFAC MQB67681916 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S908U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S908UFAU3AWF1 FAS0 S908UFAU3AWF1 FACFAC MQB66951115 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S906U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S906UFAU3AWF1 FAS0 S906UFAU3AWF1 FACFAC MQB66951103 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S901U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S901UFAU3AWF1 FAS0 S901UFAU3AWF1 FACFAC MQB66951067 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S536DL bit 7 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU7AWF3 FAS0 S536DLFAU7AWF3 FACFAC MQB67260022 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S536DL bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU6AWE3 FAS0 S536DLFAU6AWE3 FACFAC MQB65952980 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S236DL bit 4 COMBINATION FAC FAS0 S236DLFAU4AWF1 FAS0 S236DLFAU4AWF1 FACFAC MQB66077029 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G736U bit 6 COMBINATION FAC FAS0 G736UFAU6AWF1 FAS0 G736UFAU6AWF1 FACFAC MQB67102604 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G736U bit 5 COMBINATION FAC FAS0 G736UFAU5AWE1 FAS0 G736UFAU5AWE1 FACFAC MQB65736028 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A536E bit 7 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU7AWF2 FAS0 A536EFAU7AWF2 FACFAC MQB67106879 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A536E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU6AWE2 FAS0 A536EFAU6AWE2 FACFAC MQB65644638 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A536B bit 7 COMBINATION FAC FAS0 A536BFAU7AWF2 FAS0 A536BFAU7AWF2 FACFAC MQB67106869 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A236U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 A236UFAU3AWF1 FAS0 A236UFAU3AWF1 FACFAC MQB66957638 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU4AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907567 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F bit 3 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU3AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907911 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F bit 2 COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU2AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907904 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A047F COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU1AWF1 FACFAC CL26900850 QB66907895 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T738U bit 6 COMBINATION FAC FAR0 T738USQU6AWE1 FACFAC CL26720212 QB65957179 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S426DL bit 5 COMBINATION FAC FAR0 S426DLSQU5AWF1 FACFAC CL26846978 QB66618032 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S326DL bit A COMBINATION FAC FAR0 S326DLUDUAAWF1 FAC CL25631956 QB66129014 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S136DL bit 6 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU6AWF1 FACFAC CL26791419 QB66323753 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G998U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G998USQU8AWF1 FACFAC CL26932952 QB67095485 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G996U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G996USQU8AWF1 FACFAC CL26932924 QB67095470 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G996B bit 9 COMBINATION FAC FAR0 G996BXXU9AWF1 FAC CL26902949 QB66916471 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G991U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G991USQU8AWF1 FACFAC CL26932877 QB67095460 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G991B bit 9 COMBINATION FAC FAR0 G991USQU8AWF1 FACFAC CL26932877 QB67095460 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990U bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G990USQU8AWF1 FACFAC CL26894623 QB66877068 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990U2 bit 6 COMBINATION FAC FAR0 G990U2SQU6AWF1 FACFAC CL26895305 QB66877145 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990E bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G990EXXU7AWG1 FACFAC CL26985589 QB67410881 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990B bit 6 COMBINATION FAC FAR0 G990BXXU6AWF1 FACFAC CL26924617 QB67052475 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990B2 bit 5 COMBINATION FAC FAR0 G990B2XXU5AWF1 FACFAC CL26924617 QB67052439 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 29-04-1402 - پارت دوم
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۹ تیر ۰۲ ۱۱:۵۸ ق.ظ ارسال کننده : Admin