حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

 

New Samsung Combination Files uploaded in 20-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A042F bit 3 JDM A042F 6398AA FAC A042FXX3F039 230621.zip


F926U bit 4 COMBINATION OYN FAR0 F926USQU4AWG1 OYNFAC CL26126943 QB67737584 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F916U bit 3 COMBINATION OYN FAQ0 F916USQU3AWF1 OYN CL26770205 QB66210973 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X910 COMBINATION FAC FAT0 X910FAU1AWG1 FAT0 X910FAU1AWG1 FACFAC MQB67457932 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X816B COMBINATION FAC FAT0 X816BFAU1AWG1 FAT0 X816BFAU1AWG1 FACFAC MQB67457926 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X810 COMBINATION FAC FAT0 X810FAU1AWG1 FAT0 X810FAU1AWG1 FACFAC MQB67457920 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


X710 COMBINATION FAC FAT0 X710FAU1AWG1 FAT0 X710FAU1AWG1 FACFAC MQB67457911 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S9110 bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S9110FAU2AWG1 FAT0 S9110FAU2AWG1 FACFAC MQB67357893 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S9110 COMBINATION FAC FAT0 S9110FAU1AWG1 FAT0 S9110FAU1AWG1 FACFAC MQB67355717 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWG1 FAT0 S918UFAU1AWG1 FACFAC MQB67357145 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S918B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU3AWF1 FAT0 S918BFAU3AWF1 FACFAC MQB67108331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S916U COMBINATION FAC FAT0 S916UFAU1AWG1 FAT0 S916UFAU1AWG1 FACFAC MQB67356343 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


S916B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU3AWF1 FAT0 S916BFAU3AWF1 FACFAC MQB67108270 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWG1 FAT0 S916BFAU1AWG1 FACFAC MQB67355780 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911U COMBINATION FAC FAT0 S911UFAU1AWG1 FAT0 S911UFAU1AWG1 FACFAC MQB67355985 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU3AWF1 FAT0 S911BFAU3AWF1 FACFAC MQB67108193 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWG1 FAT0 S911BFAU1AWG1 FACFAC MQB67355733 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S546VL COMBINATION FAC FAT0 S546VLFAU1AWD7 FAT0 S546VLFAU1AWD7 FACFAC MQB64598997 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU2AWG1 FAT0 M146BFAU2AWG1 FACFAC MQB67463344 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU1AWG1 FAT0 M146BFAU1AWG1 FACFAC MQB67463276 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546V bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU4AWG1 FAT0 A546VFAU4AWG1 FACFAC MQB67359626 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546V bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU2AWF2 FAT0 A546VFAU2AWF2 FACFAC MQB66814077 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546U bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU4AWG1 FAT0 A546UFAU4AWG1 FACFAC MQB67355230 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546U bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU3AWF3 FAT0 A546UFAU3AWF3 FACFAC MQB66814220 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546U bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU2AWF2 FAT0 A546UFAU2AWF2 FACFAC MQB66814197 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546E bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546EFAU4AWG1 FAT0 A546EFAU4AWG1 FACFAC MQB67395118 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546E bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A546EFAU3AWF1 FAT0 A546EFAU3AWF1 FACFAC MQB66821151 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546E bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546EFAU2AWF1 FAT0 A546EFAU2AWF1 FACFAC MQB66821131 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B bit 4 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU4AWF4 FAT0 A546BFAU4AWF4 FACFAC MQB67158793 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU3AWF4 FAT0 A346EFAU3AWF4 FACFAC MQB66909522 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU2AWF4 FAT0 A346EFAU2AWF4 FACFAC MQB66914514 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU1AWF4 FAT0 A346EFAU1AWF4 FACFAC MQB66916270 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU3AWF4 FAT0 A346BFAU3AWF4 FACFAC MQB66909521 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU2AWF4 FAT0 A346BFAU2AWF4 FACFAC MQB66914435 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU1AWF4 FAT0 A346BFAU1AWF4 FACFAC MQB66916237 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 

 


 

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 29-04-1402 - پارت اول
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۹ تیر ۰۲ ۱۱:۴۸ ق.ظ ارسال کننده : Admin