حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 02-07-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A045F bit 2 JDM A045F S96616AA1 FAC A045FXX2V051 230510


A042F bit 3 JDM A042F 6398AA FAC A042FXX3F037 230526


A032F bit 3 JDM A032F M168A01 FAC A032FXX3F039 230522


X910 COMBINATION FAC FAT0 X910FAU1AWF4 FAT0 X910FAU1AWF4 FACFAC MQB66919774 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X816B COMBINATION FAC FAT0 X816BFAU1AWF4 FAT0 X816BFAU1AWF4 FACFAC MQB66919764 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X816B COMBINATION FAC FAT0 X816BFAU1AWF2 FAT0 X816BFAU1AWF2 FACFAC MQB66325535 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X810 COMBINATION FAC FAT0 X810FAU1AWF4 FAT0 X810FAU1AWF4 FACFAC MQB66919757 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


X710 COMBINATION FAC FAT0 X710FAU1AWF4 FAT0 X710FAU1AWF4 FACFAC MQB66919746 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar.md5


S918U COMBINATION FAC FAT0 S918UFAU1AWE2 FAT0 S918UFAU1AWE2 FACFAC MQB66020488 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S918B COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU1AWE2 FAT0 S918BFAU1AWE2 FACFAC MQB66021085 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S916B COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU1AWE2 FAT0 S916BFAU1AWE2 FACFAC MQB66020991 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S911B COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU1AWE2 FAT0 S911BFAU1AWE2 FACFAC MQB66020913 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU2AWF4 FAT0 M146BFAU2AWF4 FACFAC MQB66564837 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M146B COMBINATION FAC FAT0 M146BFAU1AWF3 FAT0 M146BFAU1AWF3 FACFAC MQB66564750 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B Bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU3AWF3 FAT0 A546BFAU3AWF3 FACFAC MQB66813801 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU2AWF2 FAT0 A546BFAU2AWF2 FACFAC MQB66814700 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A546B COMBINATION FAC FAT0 A546BFAU1AWF1 FAT0 A546BFAU1AWF1 FACFAC MQB66813688 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346E bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346EFAU3AWF2 FAT0 A346EFAU3AWF2 FACFAC MQB66287339 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A346B bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A346BFAU3AWF2 FAT0 A346BFAU3AWF2 FACFAC MQB66286348 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A245F bit 3 COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU3AWF2 FAT0 A245FFAU3AWF2 FACFAC MQB66804383 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A245F bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU2AWF1 FAT0 A245FFAU2AWF1 FACFAC MQB66206877 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A245F COMBINATION FAC FAT0 A245FFAU1AWF1 FAT0 A245FFAU1AWF1 FACFAC MQB66207364 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A145F bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A145FBFAU2AWE2 FACFAC QB65733787 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S908E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S908EFAU6AWF1 FAS0 S908EFAU6AWF1 FACFAC MQB66579093 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S908B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU6AWF1 FAS0 S908BFAU6AWF1 FACFAC MQB66588240 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S906E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU6AWF1 FAS0 S906EFAU6AWF1 FACFAC MQB66579024 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S906B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU6AWF1 FAS0 S906BFAU6AWF1 FACFAC MQB66588179 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S901E bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU6AWF1 FAS0 S901EFAU6AWF1 FACFAC MQB66578904 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


S901B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU6AWF1 FAS0 S901BFAU6AWF1 FACFAC MQB66588006 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M536B bit 3 COMBINATION FAC FAS0 M536BXXU3AWE1 FACFAC CL26719854 QB65954555 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M336B bit 5 COMBINATION FAC FAS0 M336BFAU5AWF1 FAS0 M336BFAU5AWF1 FACFAC MQB66342141 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F936U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU3AWF1 FAS0 F936UFAU3AWF1 FACFAC MQB66825337 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


F721U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 F721UFAU3AWF1 FAS0 F721UFAU3AWF1 FACFAC MQB66775432 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A236B bit 4 COMBINATION FAC FAS0 A236BFAU4AWF1 FAS0 A236BFAU4AWF1 FACFAC MQB66575371 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A137F bit 3 COMBINATION FAC FAS0 A137FXXU3AWE1 FACFAC CL26732013 QB66008518 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A135U bit 5 COMBINATION FAC FAS0 A135USQU5AWE1 FACFAC CL26721878 QB65961710 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


T733 bit 4 COMBINATION FAC FAR0 T733XXU4AWE2 FACFAC CL26690616 QB65778162 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M625F bit u4 COMBINATION FAC FAR0 M625FXXU4AWF1 FACFAC CL26781316 QB66277278 REV00 user mid noship.tar.tar


M526BR bit 3 COMBINATION FAC FAR0 M526BRXXU3AWF1 FACFAC CL26791063 QB66322338 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


M225FV bit 7 COMBINATION FAC FAR0 M225FVXXU7AWE2 FAC CL26692447 QB65786011 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G998B bit 9 COMBINATION FAC FAR0 G998BXXU9AWF1 FAC CL26903040 QB66916499 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G996B bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G996BXXU8AWE1 FAC CL26735474 QB66020545 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G991B bit 8 COMBINATION FAC FAR0 G991BXXU8AWE1 FAC CL26732554 QB66019695 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G990B2 bit 4 COMBINATION FAC FAR0 G990B2XXU4AWE1 FACFAC CL26722649 QB65966017 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A725F bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A725FXXU6AWE1 FACFAC CL26706940 QB65851995 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G988B bit I COMBINATION FAC FAQ0 G988BXXUIAWF1 FAC CL26857690 QB66674019 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G986B bit I COMBINATION FAC FAQ0 G986BXXUIAWF1 FAC CL26857684 QB66673975 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G985F bit I COMBINATION FAC FAQ0 G985FXXUIAWF1 FAC CL26857672 QB66673932 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G981B bit I COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXUIAWF1 FAC CL26857662 QB66673911 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G980F bit I COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXUIAWF1 FAC CL26857648 QB66673893 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G780G bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 G780GXXU5AWE1 FACFAC CL26724335 QB65970489 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


G770F bit 8 COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU8AWF1 FACFAC CL26840373 QB66583654 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A715F bit A COMBINATION FAC FAQ0 A715FXXUAAWF1 FACFAC CL17905248 QB66245198 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A415F bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 A415FXXU4AWF1 FACFAC CL18798983 QB66852751 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A315F bit 3 COMBINATION FAC FAQ0 A315FXXU3AWF1 FAC CL26895438 QB66876287 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A217F bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 A217FXXU9AWF1 FAC CL26883793 QB66830240 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar


A908B Bit 9 COMBINATION FAC FA90 A908BXXU9AWF1 FACFAC CL26848112 QB66622657 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.tar

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 11-04-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۱۲ تیر ۰۲ ۱۱:۱۳ ق.ظ ارسال کننده : Admin