حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 13-06-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

F926B bit 4 COMBINATION OXM FAR0 F926BXXU4AWE1 OXMFAC CL26673315 QB65689200 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F916B Bit 3 COMBINATION OXM FAQ0 F916BXXU3AWE1 OXMFAC CL26682409 QB65737983 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S918B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S918BFAU2AWE1 FAT0 S918BFAU2AWE1 FACFAC MQB65736358 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S916B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S916BFAU2AWE1 FAT0 S916BFAU2AWE1 FACFAC MQB65736337 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S911B bit 2 COMBINATION FAC FAT0 S911BFAU2AWE1 FAT0 S911BFAU2AWE1 FACFAC MQB65736315 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X906b bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X906BFAU5AWE1 FAS0 X906BFAU5AWE1 FACFAC MQB65737763 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X900 bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X900FAU5AWE1 FAS0 X900FAU5AWW1 FACFAC MQB65737611 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X806B bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X806BFAU5AWE1 FAS0 X806BFAU5AWE1 FACFAC MQB65737786 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X800 bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X800FAU5AWE1 FAS0 X800FAU5AWE1 FACFAC MQB65737653 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X706b bit 5 COMBINATION FAC FAS0 X706BFAU5AWE1 FAS0 X706BFAU5AWE1 FACFAC MQB65737740 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B bit 5 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU5AWE3 FAS0 S901BFAU5AWE3 FACFAC MQB65545278 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336B bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A336BFAU6AWE1 FAS0 A336BFAU6AWE1 FACFAC MQB65738189 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G996U bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G996USQU7AWE1 FACFAC CL26667737 QB65674410 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990B bit 5 COMBINATION FAC FAR0 G990BXXU5AWE1 FACFAC CL26683652 QB65742485 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G525F bit 7 COMBINATION FAC FAR0 G525FXXU7AWE1 FACFAC CL26684973 QB65747777 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F711B bit 5 COMBINATION FAC FAR0 F711BXXU5AWE1 FACFAC CL26672821 QB65690708 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A528B bit 4 COMBINATION FAC FAR0 A528BXXU4AWE1 FACFAC CL26673095 QB65687018 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A526B bit 4 COMBINATION FAC FAR0 A526BXXU4AWE1 FACFAC CL26722471 QB65963824 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A525F bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A525FXXU6AWE1 FACFAC CL26690102 QB65775771 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A326B bit 6 COMBINATION FAC FAR0 A326BDXU6AWE1 FAC CL26176077 QB65727520 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A325F bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A325FXXU5AWE1 FAC CL26006504 QB65649189 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T875 Bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T875XXU4AWE2 FACFAC CL26675468 QB65695426 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T575 Bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 T575XXU5AWE1 FAC CL25975029 QB65545939 REV03 user mid noship.tar.md5


T570 bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 T570XXU5AWE1 FAC CL25967404 QB65952970 REV03 user mid noship.tar.md5


P615 Bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 P615XXU6AWE1 FAC CL18287028 QB65729733 REV00 user mid noship.tar.md5


N981B bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 N981BXXU7AWE1 FAC CL26651237 QB65543844 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N980F bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 N980FXXU7AWE1 FAC CL26651848 QB65544635 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N770 bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU9AWE1 FACFAC CL26697144 QB65802673 REV00 user mid noship.tar.md5


G981B bit H COMBINATION FAC FAQ0 G981BXXUHAWE1 FAC CL26651807 QB65625727 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G980F bit h COMBINATION FAC FAQ0 G980FXXUHAWE1 FAC CL26651796 QB65625693 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781B bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 G781BXXU6AWE1 FACFAC CL26674874 QB65693413 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G780F bit C COMBINATION FAC FAQ0 G780FXXUCAWE1 FACFAC CL26720335 QB65956879 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G715FN Bit C COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXUCAWE1 FACFAC CL26691305 QB65781683 REV00 user mid noship.tar.md5


F700F bit C COMBINATION FAC FAQ0 F700FXXUCAWE1 FACFAC CL26676404 QB65699161 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A516B bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 A516BXXU7AWE1 FAC CL26691223 QB65781871 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A515F bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU7AWE1 FAC CL26719666 QB65953010 REV00 user mid noship.tar.md5


A202F bit 5 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU5AWE1 FAC5AWE1 CL15768665 QB65727303 REV00 user mid noship.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 23-03-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۳ خرداد ۰۲ ۱۲:۳۵ ب.ظ ارسال کننده : Admin