حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 29-04[April]-2023-PART4

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A136U binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_A136USQU4AWB1_FACFAC_CL26059316_QB62532355_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T978U binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_T978USQU3AWD1_FACFAC_CL26353279_QB63982012_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T878U binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_T878USQU3AWD1_FACFAC_CL26353262_QB63982040_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


T577U binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_T577UUEU4AWB1_FAC_CL26066849_QB62569909_REV03_user_mid_noship.tar.md5


S515DL Binary C COMBINATION_FAC_FAQ0_S515DLUDUCAWC1_FAC_CL26203315_QB63241864_REV00_user_mid_noship.tar.md5


N985F binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_N985FXXU6AWC1_FAC_CL26257600_QB63496905_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


N981B binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_N981BXXU6AWC1_FAC_CL26257579_QB63496785_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


N981B binary 5 COMBINATION_FAC_FAQ0_N981BXXU5AVI1_FAC_CL25116958_QB56445889_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G988U binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G988USQU4AWC1_FACFAC_CL26257234_QB63495049_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G986U binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G986USQU4AWC1_FACFAC_CL26257226_QB63495018_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G986B binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G986BXXUGAWC1_FAC_CL26257312_QB63495683_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G981V binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G981VSQU4AWC2_FACFAC_CL26257216_QB63668593_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G981V binary 3 COMBINATION_FAC_FAQ0_G981VSQU3AWC2_FACFAC_CL26257216_QB63668576_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G981B binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G981BXXUGAWC1_FAC_CL26257275_QB63495851_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781V binary 8 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781VSQU8AWC5_FACFAC_CL26280818_QB63630015_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781V binary 7 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781VSQU7AWC4_FACFAC_CL26201789_QB63239239_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781U Binary A COMBINATION_FAC_FAQ0_G781USQUAAWC5_FACFAC_CL26280831_QB63660692_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781U binary 9 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781USQU9AWC4_FACFAC_CL26201789_QB63239235_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G781B binary 5 COMBINATION_FAC_FAQ0_G781BXXU5AWC5_FACFAC_CL26307686_QB63747131_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780G binary 4 COMBINATION_FAC_FAQ0_G780GXXU4AWD1_FACFAC_CL26374855_QB64108905_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G780F binary B COMBINATION_FAC_FAQ0_G780FXXUBAWD1_FACFAC_CL26392387_QB64192055_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G770F binary 7 COMBINATION_FAC_FAQ0_G770FXXU7AWD1_FACFAC_CL26372014_QB64095534_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G770F binary 6 COMBINATION_FAC_FAQ0_G770FXXU6AUG2_FACFAC_CL22399702_QB42626197_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G715U binary D COMBINATION_FAC_FAQ0_G715USQUDAWC1_FACFAC_CL26257368_QB63497120_REV00_user_mid_noship.tar.md5


G715U1 binary G COMBINATION_FAC_FAQ0_G715U1UEUGAWC1_FACFAC_CL26222876_QB63336474_REV00_user_mid_noship.tar.md5

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 09-02-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۹ اردیبهشت ۰۲ ۰۵:۵۵ ب.ظ ارسال کننده : Admin