حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 09-04-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A346E Galaxy A34 COMBINATION_FAC_FAT0_A346EFAU1AWC2_FAT0_A346EFAU1AWC2_FACFAC_MQB63373836_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A346B Galaxy A34 COMBINATION_FAC_FAT0_A346BFAU1AWC2_FAT0_A346BFAU1AWC2_FACFAC_MQB63373834_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A145F Galaxy A14 COMBINATION_FAC_FAT0_A145FFAU1AWA2_FACFAC_QB61251922_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A145F Galaxy A14 COMBINATION_FAC_FAT0_A145FFAU1AWC1_FACFAC_QB62785194_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A145FB Galaxy A14 COMBINATION_FAC_FAT0_A145FBFAU1AWC1_FACFAC_QB62878706_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S908EFAU4AWC1_FAS0_S908EFAU4AWC1_FACFAC_MQB63273182_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S908BFAU2AWC1_FAS0_S908BFAU2AWC1_FACFAC_MQB63425036_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S908BFAU3AWC1_FAS0_S908BFAU3AWC1_FACFAC_MQB63338074_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S908B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S908BFAU4AWC1_FAS0_S908BFAU4AWC1_FACFAC_MQB63284867_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S906EFAU4AWC1_FAS0_S906EFAU4AWC1_FACFAC_MQB63273151_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S906BFAU4AWC1_FAS0_S906BFAU4AWC1_FACFAC_MQB63284862_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S906B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S906BFAU3AWC1_FAS0_S906BFAU3AWC1_FACFAC_MQB63338062_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901U binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S901UFAU2AWB1_FAS0_S901UFAU2AWB1_FACFAC_MQB62686951_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S901EFAU4AWC1_FAS0_S901EFAU4AWC1_FACFAC_MQB63273128_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901E Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S901EFAU3AWB1_FAS0_S901EFAU3AWB1_FACFAC_MQB62686947_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_S901EFAU2AWB2_FAS0_S901EFAU2AWB2_FACFAC_MQB62774906_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_S901BFAU4AWC1_FAS0_S901BFAU4AWC1_FACFAC_MQB63284861_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S901B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_S901BFAU3AWC1_FAS0_S901BFAU3AWC1_FACFAC_MQB63338051_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M336B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_M336BFAU4AWB2_FAS0_M336BFAU4AWB2_FACFAC_MQB62138836_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M336B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_M336BFAU3AWB1_FAS0_M336BFAU3AWB1_FACFAC_MQB62135780_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M236B Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_M236BXXU2AWB2_FAS0_M236BXXU2AWB2_FACFAC_MQB62088752_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M236B COMBINATION_FAC_FAS0_M236BXXU1AWB1_FAS0_M236BXXU1AWB1_FACFAC_MQB62085674_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M135F Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_M135FXXU2AWB1_FACFAC_CL25981486_QB62058635_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936U COMBINATION_FAC_FAS0_F936UFAU1AWC1_FAS0_F936UFAU1AWC1_FACFAC_MQB63207703_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_F936UFAU2AWC1_FAS0_F936UFAU2AWC1_FACFAC_MQB63207512_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F936B binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_F936BFAU2AWB2_FAS0_F936BFAU2AWB2_FACFAC_MQB62571022_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F721U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_F721UFAU2AWB2_FAS0_F721UFAU2AWB2_FACFAC_MQB62566602_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


F721U COMBINATION_FAC_FAS0_F721UFAU1AWB1_FAS0_F721UFAU1AWB1_FACFAC_MQB62566411_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A736B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A736BXXU3AWB1_FAS0_A736BXXU3AWB1_FACFAC_MQB62018342_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU5AWB6_FAS0_A536EFAU5AWB6_FACFAC_MQB62107827_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU4AWB5_FAS0_A536EFAU4AWB5_FACFAC_MQB62107800_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU3AWB4_FAS0_A536EFAU3AWB4_FACFAC_MQB62107778_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536E Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A536EFAU2AWB3_FAS0_A536EFAU2AWB3_FACFAC_MQB62107748_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536B Binary 5 COMBINATION_FAC_FAS0_A536BFAU5AWC3_FAS0_A536BFAU5AWC3_FACFAC_MQB63160002_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536B Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A536BFAU4AWB5_FAS0_A536BFAU4AWB5_FACFAC_MQB62131777_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A536B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A536BFAU3AWB4_FAS0_A536BFAU3AWB4_FACFAC_MQB62108117_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 20-01-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۰ فروردین ۰۲ ۰۱:۳۴ ب.ظ ارسال کننده : Admin