حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 25-01-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

 

A315F Binary 2 COMBINATION FAC FAQ0 A315FXXU2AWA1 FAC CL25850757 QB61180954 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G715FN Binary B COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXUBAVL1 FACFAC CL25811979 QB60930156 REV00 user mid noship.tar.md5


G990E COMBINATION FAC FAR0 G990EXXU1AWA4 FACFAC CL25860269 QB61286402 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990E Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 G990EXXU2AWA5 FACFAC CL25860269 QB61286415 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721B COMBINATION FAC FAS0 F721BFAU1AVK1 FAS0 F721BFAU1AVK1 FACFAC MQB58702331 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F721U COMBINATION FAC FAS0 F721UFAU1AVK1 FAS0 F721UFAU1AVK1 FACFAC MQB58702529 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936U COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU1AVFC FAS0 F936UFAU1AVFC FACFAC MQB53359775 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936U COMBINATION FAC FAS0 F936UFAU1AVK1 FAS0 F936UFAU1AVK1 FACFAC MQB58702742 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G736B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 G736BFAU2AWA1 FAS0 G736BFAU2AWA1 FACFAC MQB61255538 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M536B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 M536BXXU2AVL1 FACFAC CL25775363 QB60701029 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU3AWA1 FAS0 S901BFAU3AWA1 FACFAC MQB61285717 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU2AVJ1 FAS0 S901EFAU2AVJ1 FACFAC MQB58488738 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU3AWA1 FAS0 S901EFAU3AWA1 FACFAC MQB61291546 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU3AWA1 FAS0 S906BFAU3AWA1 FACFAC MQB61285723 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU3AWA1 FAS0 S906EFAU3AWA1 FACFAC MQB61291555 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU3AWA1 FAS0 S908BFAU3AWA1 FACFAC MQB61285727 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S908EFAU3AWA1 FAS0 S908EFAU3AWA1 FACFAC MQB61291780 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R900 COMBINATION FAC FBR0 R900FAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370735 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R905U COMBINATION FAC FBR0 R905UFAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370736 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R910 COMBINATION FAC FBR0 R910FAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370737 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R915U COMBINATION FAC FBR0 R915UFAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370740 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R920 COMBINATION FAC FBR0 R920FAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370743 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R925U COMBINATION FAC FBR0 R925UFAU1AVL1 FACFAC CL25729579 QB60370744 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A045F JDM A045F S96616AA1 FAC A045FXX1V047 221130

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 05-11-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۵ بهمن ۰۱ ۰۵:۰۷ ب.ظ ارسال کننده : Admin