حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 04-12-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

JDM A042F 6398AA FAC A042FXX1F024 221104


R895U R8950 COMBINATION FAC FBR0 R8950ZCU1AVK1 FACFAC CL25523434 QB59139890 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R895U COMBINATION FAC FBR0 R895USQU1AVK1 FACFAC CL25523434 QB59139892 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R890 COMBINATION FAC FBR0 R890XXU1AVK1 FACFAC CL25523434 QB59139889 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R880 COMBINATION FAC FBR0 R880XXU1AVK1 FACFAC CL25523434 QB59139886 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R875U COMBINATION FAC FBR0 R875USQU1AVK1 FACFAC CL25523434 QB59139858 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R870 COMBINATION FAC FBR0 R870XXU1AVK1 FACFAC CL25523434 QB59139854 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R860 COMBINATION FAC FBR0 R860XXU1AVK1 FACFAC CL25523434 QB59139848 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X906B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X906BFAU2AVK1 FAS0 X906BFAU2AVK1 FACFAC MQB58753564 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X900 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X900FAU2AVD4 FAS0 X900FAU2AVD4 FACFAC MQB51217500 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X900 COMBINATION FAC FAS0 X900FAU1AVK2 FAS0 X900FAU1AVK2 FACFAC MQB59089015 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X808U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X808UFAU2AVK1 FAS0 X808UFAU2AVK1 FACFAC MQB58753560 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X800 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X800FAU2AVK1 FAS0 X800FAU2AVK1 FACFAC MQB58753554 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X706B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X706BFAU2AVK1 FAS0 X706BFAU2AVK1 FACFAC MQB58753550 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X700 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X700FAU2AVK1 FAS0 X700FAU2AVK1 FACFAC MQB58753547 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S9080 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S9080FAU2AVK2 FAS0 S9080FAU2AVK2 FACFAC MQB58983151 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S9060 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S9060FAU2AVJ1 FAS0 S9060FAU2AVJ1 FACFAC MQB58488748 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S9010 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S9010FAU2AVJ1 FAS0 S9010FAU2AVJ1 FACFAC MQB58488733 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S908UFAU2AVK2 FAS0 S908UFAU2AVK2 FACFAC MQB58983164 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S908EFAU2AVK2 FAS0 S908EFAU2AVK2 FACFAC MQB58983156 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU1AVK1 FAS0 S908BFAU1AVK1 FACFAC MQB58785137 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU2AVK1 FAS0 S908BFAU2AVK1 FACFAC MQB58784210 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU2AVJ1 FAS0 S906EFAU2AVJ1 FACFAC MQB58488751 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU1AVK1 FAS0 S906BFAU1AVK1 FACFAC MQB58784994 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU2AVK1 FAS0 S906BFAU2AVK1 FACFAC MQB58784203 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F9360 COMBINATION FAC FAS0 F9360FAU1AVK1 FAS0 F9360FAU1AVK1 FACFAC MQB58702732 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A3360 Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A3360FAU3AVK1 FAS0 A3360FAU3AVK1 FACFAC MQB58987778 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A336EFAU3AVK1 FAS0 A336EFAU3AVK1 FACFAC MQB58987897 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A336BFAU3AVK1 FAS0 A336BFAU3AVK1 FACFAC MQB58987822 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G9750 Binary 7 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU7AVJ1 FACFAC CL15558382 QB58447736 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G9730 Binary 7 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU7AVJ1 FACFAC CL15557854 QB58447669 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G9700 Binary 7 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU7AVJ1 FACFAC CL15557854 QB58447636 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A307GT Binary 5 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU5AVK1 FAC5AVK1 CL16706688 QB59051886 REV00 user mid noship.tar.md5


A307FN Binary 3 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU3AVK1 FAC3AVK1 CL16706688 QB59045451 REV00 user mid noship.tar.md5


A202F Binary 4 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU4AVK1 FAC4AVK1 CL15768665 QB59076707 REV00 user mid noship.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 13-09-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۱۳ آذر ۰۱ ۰۴:۵۹ ب.ظ ارسال کننده : Admin

پیج های رسمی فروشگاه پارس همراه در صفحات مجازی


@parshamrah_store 


 


برای ورود به کانال روی آیکون فضای مجازی مورد نظر کلیک کنید یا parshamrah_store را جستجو کنید
توضیحات : پیج های رسمی فروشگاه پارس همراه در صفحات مجازی
برچسب ها : ایستاگرام , پارس همراه , تلگرام
تاریخ پست : ۳۰ آبان ۰۱ ۰۹:۴۶ ق.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 12-11-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

S102DL Binary D COMBINATION FAC FA90 S102DLUDUDAVJ1 FACFAC CL16134610 QB57603552 REV00 user mid noship.tar.md5


T547U Binary 8 COMBINATION FAC FA90 T547UUEU8AVI1 FACFAC CL16748403 QB56937383 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A426B Binary 4 COMBINATION FAC FAQ0 A426BXXU4AVK1 FACFAC CL25469228 QB58787677 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A716U Binary 6 COMBINATION FAC FAQ0 A716USQU6AUJ1 FACFAC CL19193525 QB44977942 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A716U Binary 7 COMBINATION FAC FAQ0 A716USQU7AVJ1 FACFAC CL19193525 QB57443084 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781U Binary 9 COMBINATION FAC FAQ0 G781USQU9AVI1 FACFAC CL25192312 QB56945122 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S515DL Binart 7 COMBINATION FAC FAQ0 S515DLUDU7AUI1 FAC CL22539584 QB43375080 REV00 user mid noship.tar.md5


S515DL Binary 8 COMBINATION FAC FAQ0 S515DLUDU8AUJ1 FAC CL22871488 QB45350573 REV00 user mid noship.tar.md5


S515DL Binary A COMBINATION FAC FAQ0 S515DLUDUAAVI1 FAC CL25221133 QB57105264 REV00 user mid noship.tar.md5


S136DL Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU2AVJ2 FACFAC CL25277072 QB58042261 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S136DL Binary 3 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU3AVJ2 FACFAC CL25277072 QB57714425 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T738U Binary 4 COMBINATION FAC FAR0 T738USQU4AVJ1 FACFAC CL25298372 QB57660139 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236U COMBINATION FAC FAS0 A236UFAU1AVJ1 FAS0 A236UFAU1AVJ1 FACFAC MQB57703407 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU2AVK1 FAS0 A536UFAU2AVK1 FACFAC MQB58943867 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU3AVK2 FAS0 A536UFAU3AVK2 FACFAC MQB58948597 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU4AVK3 FAS0 A536UFAU4AVK3 FACFAC MQB58957078 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536V Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A536VFAU3AVK2 FAS0 A536VFAU3AVK2 FACFAC MQB58948289 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536V Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536VFAU4AVK3 FAS0 A536VFAU4AVK3 FACFAC MQB58957034 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936B COMBINATION FAC FAS0 F936BFAU1AVK1 FAS0 F936BFAU1AVK1 FACFAC MQB58702737 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G736U Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 G736UFAU3AVJ1 FAS0 G736UFAU3AVJ1 FACFAC MQB58630342 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M536B COMBINATION FAC FAS0 M536BXXU1AVJ2 FACFAC CL25423055 QB58536311 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S236DL COMBINATION FAC FAS0 S236DLFAU1AVJ1 FAS0 S236DLFAU1AVJ1 FACFAC MQB57703412 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S236DL Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S236DLFAU2AVJ2 FAS0 S236DLFAU2AVJ2 FACFAC MQB58334700 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S236DL Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU3AVK2 FAS0 S536DLFAU3AVK2 FACFAC MQB58951435 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S236DL Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU4AVK3 FAS0 S536DLFAU4AVK3 FACFAC MQB58957166 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU1AVK1 FAS0 S901BFAU1AVK1 FACFAC MQB58784918 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S901BFAU2AVK1 FAS0 S901BFAU2AVK1 FACFAC MQB58784201 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S901UFAU2AVJ1 FAS0 S901UFAU2AVJ1 FACFAC MQB58488744 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU1AVJ1 FAS0 S906BFAU1AVJ1 FACFAC MQB58439939 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU2AVJ1 FAS0 S906BFAU2AVJ1 FACFAC MQB58439421 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906UFAU2AVJ1 FAS0 S906UFAU2AVJ1 FACFAC MQB58488759 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S908UFAU2AVJ1 FAS0 S908UFAU2AVJ1 FACFAC MQB58488780 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R900 COMBINATION FAC FBR0 R900FAU1AVK1 FACFAC CL25475154 QB58831121 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R905U COMBINATION FAC FBR0 R905UFAU1AVK1 FACFAC CL25475154 QB58831123 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R910 COMBINATION FAC FBR0 R910FAU1AVK1 FACFAC CL25475154 QB58831124 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R915U COMBINATION FAC FBR0 R915UFAU1AVK1 FACFAC CL25475154 QB58831126 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R925U COMBINATION FAC FBR0 R925UFAU1AVK1 FACFAC CL25475154 QB58831128 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 21-08-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۱ آبان ۰۱ ۰۳:۱۰ ب.ظ ارسال کننده : Admin

 

New Samsung Combination Files uploaded in 30-10-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A045F JDM A045F S96616AA1 FAC A045FXX1V043 220926


F926B Binary 2 COMBINATION OXM FAR0 F926BXXU2AVJ1 OXMFAC CL25307368 QB57714943 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R895U COMBINATION FAC FBR0 R895USQU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442459 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R890 COMBINATION FAC FBR0 R890XXU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442447 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R885U COMBINATION FAC FBR0 R885USQU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442443 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R880 COMBINATION FAC FBR0 R880XXU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442440 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R875U COMBINATION FAC FBR0 R875USQU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442438 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R870 COMBINATION FAC FBR0 R870XXU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442427 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R865U COMBINATION FAC FBR0 R865USQU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442426 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R860 COMBINATION FAC FBR0 R860XXU1AVJ1 FACFAC CL25273841 QB57442412 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X706B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X706BFAU2AVJ1 FAS0 X706BFAU2AVJ1 FACFAC MQB57392761 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X700 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 X700FAU2AVJ1 FAS0 X700FAU2AVJ1 FACFAC MQB57385821 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU2AVI3 FAS0 S906EFAU2AVI3 FACFAC MQB56834813 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU2AVI1 FAS0 S906BFAU2AVI1 FACFAC MQB56821726 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906B COMBINATION FAC FAS0 S906BFAU1AVI1 FAS0 S906BFAU1AVI1 FACFAC MQB56826057 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


M536B COMBINATION FAC FAS0 M536BXXU1AVJ1 FACFAC CL25379403 QB58350350 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F9360 COMBINATION FAC FAS0 F9360FAU1AVJ1 FAS0 F9360FAU1AVJ1 FACFAC MQB57713563 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936B COMBINATION FAC FAS0 F936BFAU1AVJ1 FAS0 F936BFAU1AVJ1 FACFAC MQB57713570 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A5360 Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A5360FAU3AVJ3 FAS0 A5360FAU3AVJ3 FACFAC MQB57657433 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A3360 Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A3360FAU4AVJ6 FAS0 A3360FAU4AVJ6 FACFAC MQB58211556 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A3360 Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A3360FAU3AVJ5 FAS0 A3360FAU3AVJ5 FACFAC MQB58211496 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A2360 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A2360FAU2AVJ1 FAS0 A2360FAU2AVJ1 FACFAC MQB57703392 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A2360 COMBINATION FAC FAS0 A2360FAU1AVJ2 FAS0 A2360FAU1AVJ2 FACFAC MQB57794520 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU4AVJ4 FAS0 A536UFAU4AVJ4 FACFAC MQB57664658 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU3AVJ3 FAS0 A536UFAU3AVJ3 FACFAC MQB57657097 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU2AVJ2 FAS0 A536UFAU2AVJ2 FACFAC MQB58002025 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536E Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU4AVJ4 FAS0 A536EFAU4AVJ4 FACFAC MQB57664610 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU3AVJ3 FAS0 A536EFAU3AVJ3 FACFAC MQB57657294 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU2AVJ2 FAS0 A536EFAU2AVJ2 FACFAC MQB57649284 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536E Binary 1 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU1AVJ5 FAS0 A536EFAU1AVJ5 FACFAC MQB58163487 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536B Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536BFAU4AVJ4 FAS0 A536BFAU4AVJ4 FACFAC MQB57664579 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A536BFAU3AVJ3 FAS0 A536BFAU3AVJ3 FACFAC MQB57656826 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336E Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A336EFAU4AVJ6 FAS0 A336EFAU4AVJ6 FACFAC MQB58211437 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A336EFAU3AVJ5 FAS0 A336EFAU3AVJ5 FACFAC MQB58211398 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336B Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A336BFAU4AVJ6 FAS0 A336BFAU4AVJ6 FACFAC MQB58211313 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A336BFAU3AVJ5 FAS0 A336BFAU3AVJ5 FACFAC MQB58211289 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A236EFAU2AVJ1 FAS0 A236EFAU2AVJ1 FACFAC MQB57703404 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236E Binary 1 COMBINATION FAC FAS0 A236EFAU1AVJ2 FAS0 A236EFAU1AVJ2 FACFAC MQB57794974 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A236BFAU2AVJ1 FAS0 A236BFAU2AVJ1 FACFAC MQB57703396 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236B Binary 1 COMBINATION FAC FAS0 A236BFAU1AVJ2 FAS0 A236BFAU1AVJ2 FACFAC MQB57794492 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A235F COMBINATION FAC FAS0 A235FXXU1AVJ1 FAS0 A235FXXU1AVJ1 FACFAC MQB57990418 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A136BXXU2AVJ1 FACFAC CL25279424 QB57713915 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G9900 Binary 3 COMBINATION FAC FAR0 G9900ZCU3AVJ2 FACFAC CL25345521 QB58008671 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G9900 Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 G9900ZCU2AVD1 FACFAC CL24096400 QB50967881 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G9900 Binary 1 COMBINATION FAC FAR0 G9900ZCU1AVA2 FACFAC CL23596026 QB48677365 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F711B Binary 3 COMBINATION FAC FAR0 F711BXXU3AVI1 FACFAC CL25220799 QB57104347 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136U Binary 3 COMBINATION FAC FAR0 A136USQU3AVJ2 FACFAC CL25277072 QB57461270 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136U Binary 2 COMBINATION FAC FAR0 A136USQU2AVJ2 FACFAC CL25277072 QB57454803 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136U Binary 1 COMBINATION FAC FAR0 A136USQU1AVJ2 FACFAC CL25277072 QB57454783 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A515U Binary 8 COMBINATION FAC FAQ0 A515USQU8AVI1 FAC CL25220056 QB57101621 REV00 user mid noship.tar.md5


A102U Binary E COMBINATION FAC FA90 A102USQUEAVH1 FACFAC CL16134610 QB55276139 REV00 user mid noship.tar.md5


A102U Binary D COMBINATION FAC FA90 A102USQUDAVC1 FACFAC CL16134610 QB50449090 REV00 user mid noship.tar.md5


A102U Binary C COMBINATION FAC FA90 A102USQUCAUL1 FACFAC CL16134610 QB47842280 REV00 user mid noship.tar.md5


A102U Binary B COMBINATION FAC FA90 A102USQUBAUF1 FACFAC CL16134610 QB40610494 REV00 user mid noship.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 08-08-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۸ آبان ۰۱ ۰۹:۵۰ ق.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 09-10-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

T540 Binary 3 COMBINATION FAC FA90 T540XXU3AVI1 FACFAC CL16732465 QB56945589 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T545 Binary 3 COMBINATION FAC FA90 T545XXU3AVI1 FACFAC CL16760017 QB56860246 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781V Binary 7 COMBINATION FAC FAQ0 G781VSQU7AVI1 FACFAC CL25192339 QB56945087 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127F Binary 7 COMBINATION FAC FAR0 A127FXXU7AVI1 FACFAC CL25116518 QB56441448 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127M Binary 6 COMBINATION FAC FAR0 A127MUBU6AVI1 FACFAC CL25114382 QB56484936 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127M Binary 5 COMBINATION FAC FAR0 A127MUBU5AVD1 FACFAC CL23923180 QB50931449 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127M Binary 4 COMBINATION FAC FAR0 A127MUBU4AVB1 FACFAC CL23672977 QB49088315 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A127M Binary 3 COMBINATION FAC FAR0 A127MUBU3AUK1 FACFAC CL22695030 QB45927409 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A135F COMBINATION FAC FAS0 A135FXXU1AVI3 FACFAC CL25163076 QB56744326 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A135F Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A135FXXU2AVI4 FACFAC CL25163076 QB56744342 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A135U Binary 1 COMBINATION FAC FAS0 A135USQU1AVI3 FACFAC CL25163076 QB56744367 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A135U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 A135USQU2AVI4 FACFAC CL25163076 QB56744381 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336B Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A336BFAU3AVJ1 FAS0 A336BFAU3AVJ1 FACFAC MQB57289663 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336B Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A336BFAU4AVI2 FAS0 A336BFAU4AVI2 FACFAC MQB57158998 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336E Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A336EFAU3AVJ1 FAS0 A336EFAU3AVJ1 FACFAC MQB57289756 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A336E Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A336EFAU4AVI2 FAS0 A336EFAU4AVI2 FACFAC MQB57159001 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536B Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536BFAU4AVI2 FAS0 A536BFAU4AVI2 FACFAC MQB56773631 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536E Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536EFAU4AVI2 FAS0 A536EFAU4AVI2 FACFAC MQB56773635 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A3360 Binary 3 COMBINATION FAC FAS0 A3360FAU3AVJ1 FAS0 A3360FAU3AVJ1 FACFAC MQB57289708 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A3360 Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A3360FAU4AVI2 FAS0 A3360FAU4AVI2 FACFAC MQB57162148 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A5360 Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A5360FAU4AVI2 FAS0 A5360FAU4AVI2 FACFAC MQB56773629 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936B COMBINATION FAC FAS0 F936BFAU1AVI1 FAS0 F936BFAU1AVI1 FACFAC MQB56827484 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F9360 COMBINATION FAC FAS0 F9360FAU1AVI1 FAS0 F9360FAU1AVI1 FACFAC MQB56827483 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P613 COMBINATION FAC FAS0 P613FAU1AVI1 FAS0 P613FAU1AVI1 FACFAC MQB57155667 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


P619 COMBINATION FAC FAS0 P619FAU1AVI1 FAS0 P619FAU1AVI1 FACFAC MQB57155671 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S901EFAU2AVI2 FAS0 S901EFAU2AVI2 FACFAC MQB56828826 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S901U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S901UFAU2AVI2 FAS0 S901UFAU2AVI2 FACFAC MQB56828838 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906UFAU2AVI2 FAS0 S906UFAU2AVI2 FACFAC MQB56828860 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU1AVI1 FAS0 S908BFAU1AVI1 FACFAC MQB56838864 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908B Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S908BFAU2AVI1 FAS0 S908BFAU2AVI1 FACFAC MQB56821728 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S908U Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S908UFAU2AVI2 FAS0 S908UFAU2AVI2 FACFAC MQB56828883 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S9010 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S9010FAU2AVI2 FAS0 S9010FAU2AVI2 FACFAC MQB56828822 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S9060 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S9060FAU2AVI2 FAS0 S9060FAU2AVI2 FACFAC MQB56828841 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S9080 Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S9080FAU2AVI2 FAS0 S9080FAU2AVI2 FACFAC MQB56828863 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R860 COMBINATION FAC FBR0 R860XXU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036592 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R865U COMBINATION FAC FBR0 R865USQU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036597 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R870 COMBINATION FAC FBR0 R870XXU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036599 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R875U COMBINATION FAC FBR0 R875USQU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036605 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R880 COMBINATION FAC FBR0 R880XXU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036607 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R885U COMBINATION FAC FBR0 R885USQU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036613 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R890 COMBINATION FAC FBR0 R890XXU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036618 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R895U COMBINATION FAC FBR0 R895USQU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036627 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R900 COMBINATION FAC FBR0 R900FAU1AVI2 FACFAC CL25207562 QB57036654 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R905U COMBINATION FAC FBR0 R905UFAU1AVI2 FACFAC CL25207562 QB57036655 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R910 COMBINATION FAC FBR0 R910FAU1AVI2 FACFAC CL25207562 QB57036661 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R915U COMBINATION FAC FBR0 R915UFAU1AVI2 FACFAC CL25207562 QB57036666 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R920 COMBINATION FAC FBR0 R920FAU1AVI2 FACFAC CL25207562 QB57036669 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R925U COMBINATION FAC FBR0 R925UFAU1AVI2 FACFAC CL25207562 QB57036672 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R8950 COMBINATION FAC FBR0 R8950ZCU1AVI4 FACFAC CL25207558 QB57036620 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A045F JDM A045F S96616AA1 FAC A045FXX1V041 220831

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 17-07-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۱۷ مهر ۰۱ ۰۷:۱۱ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 27-09-2022 - PART 2

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

S127DL Binary 6 COMBINATION FAC FAQ0 S127DLUDU6AVE1 FACFAC CL22780938 QB51627148 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U Binary 4 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU4AVI1 FAS0 A536UFAU4AVI1 FACFAC MQB55901317 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R870 COMBINATION FAC FBR0 R870XXU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685187 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R885U COMBINATION FAC FBR0 R885USQU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685205 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 05-07-1401 - پارت دوم
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۵ مهر ۰۱ ۱۲:۱۵ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 27-09-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

M215F Binary 2 COMBINATION FAC FAQ0 M215FXXU2AUL1 FACFAQ0 M215FFAC2AUL1 CL21067067 QB47123690 REV00 user mid noship.tar.md5


M215F Binary 3 COMBINATION FAC FAQ0 M215FXXU3AVE1 FACFAQ0 M215FFAC3AVE1 CL21067067 QB52240294 REV00 user mid noship.tar.md5


M315F Binary 2 COMBINATION FAC FAQ0 M315FXXU2AUL1 FAC CL23264147 QB47260370 REV00 user mid noship.tar.md5


M315F Binary 3 COMBINATION FAC FAQ0 M315FXXU3AVI1 FAC CL25077856 QB56124660 REV00 user mid noship.tar.md5


N980F Binary 5 COMBINATION FAC FAQ0 N980FXXU5AVI1 FAC CL25116926 QB56443683 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N985F Binary 5 COMBINATION FAC FAQ0 N985FXXU5AVI1 FAC CL25116986 QB56443608 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N986B Binary 3 COMBINATION FAC FAQ0 N986BXXU3AUK2 FAC CL23054880 QB46278932 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N986B Binary 4 COMBINATION FAC FAQ0 N986BXXU4AVD1 FAC CL24182335 QB51407022 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N986B Binary 5 COMBINATION FAC FAQ0 N986BXXU5AVI1 FAC CL25117014 QB56443632 REV01 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A047F COMBINATION FAC FAS0 A047FFAU1AVI1 FACFAC CL25147315 QB56666849 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU1AVI1 FAS0 S906EFAU1AVI1 FACFAC MQB56127879 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S906E Binary 2 COMBINATION FAC FAS0 S906EFAU2AVI2 FAS0 S906EFAU2AVI2 FACFAC MQB56128862 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R860 COMBINATION FAC FBR0 R860XXU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685180 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R865U COMBINATION FAC FBR0 R865USQU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685186 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R875U COMBINATION FAC FBR0 R875USQU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685194 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R880 COMBINATION FAC FBR0 R880XXU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685201 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R890 COMBINATION FAC FBR0 R890XXU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685209 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R895U COMBINATION FAC FBR0 R895USQU1AVI2 FACFAC CL25152788 QB56685216 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A032F Binary 2 JDM A032F M168A01 FAC A032FXX2F036 220829

 

 

 

DL.PARS-HAMRAH.COM

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 05-07-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۵ مهر ۰۱ ۱۰:۱۱ ق.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 21-09-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

G990U2 Binary U2 COMBINATION FAC FAR0 G990U2SQU2AVI2 FACFAC CL25107915 QB56387633 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990U Binary U2 COMBINATION FAC FAR0 G990USQU2AVA2 FACFAC CL23596026 QB48677369 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990U Binary U3 COMBINATION FAC FAR0 G990USQU3AVC1 FACFAC CL23979848 QB50454651 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990U Binary U4 COMBINATION FAC FAR0 G990USQU4AVI2 FACFAC CL25107915 QB56387625 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


R9150 COMBINATION FAC FBR0 R9150FAU1AVI1 FACFAC CL24897031 QB56160709 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F7070 Binary U3 COMBINATION FAC FAQ0 F7070ZCU3AUH2 FACFAC CL22412898 QB42723239 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F7070 Binary U4 COMBINATION FAC FAQ0 F7070ZCU4AUK1 FACFAC CL23157272 QB46697603 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F7070 Binary U5 COMBINATION FAC FAQ0 F7070ZCU5AVH1 FACFAC CL25030729 QB55812891 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 31-06-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۳۰ شهریور ۰۱ ۰۷:۲۰ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 15-09-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

 

G977U Binary U7 COMBINATION FAC FA90 G977UVRU7AUG1 FACFAC CL15947392 QB41989396 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G977U Binary U8 COMBINATION FAC FA90 G977UVRU8AUI1 FACFAC CL15947392 QB43030436 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G977U Binary U9 COMBINATION FAC FA90 G977UVRU9AVI1 FACFAC CL15947392 QB55898266 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S506DL Binary UE COMBINATION FAC FA90 S506DLUDUEAVH1 FACFAC CL24959671 QB55405480 REV00 user mid noship.tar.md5


F707U Binary U2 COMBINATION FAC FAQ0 F707USQU2AUD1 FACFAC CL21559418 QB39706792 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F707U Binary U3 COMBINATION FAC FAQ0 F707USQU3AVH1 FACFAC CL24856030 QB54785112 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781U Binary U7 COMBINATION FAC FAQ0 G781USQU7AVH3 FACFAC CL24918029 QB55163539 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781U Binary U8 COMBINATION FAC FAQ0 G781USQU8AVH2 FACFAC CL24894582 QB55159005 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136U COMBINATION FAC FAR0 A136USQU1AVI2 FACFAC CL25078079 QB56342256 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136U Binary U2 COMBINATION FAC FAR0 A136USQU2AVI1 FACFAC CL25078079 QB56158295 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A526U Binary U7 COMBINATION FAC FAR0 A526USQU7AVI1 FACFAC CL25049319 QB55914631 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S136DL Binary U2 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU2AVI1 FACFAC CL25078079 QB56328417 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G736U Binary U2 COMBINATION FAC FAS0 G736UFAU2AVI1 FAS0 G736UFAU2AVI1 FACFAC MQB55841380 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N981U Binary U3 COMBINATION OYN FAQ0 N981USQU3AVH1 OYNFAC CL24984166 QB55522080 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N986U Binary U2 COMBINATION OYN FAQ0 N986USQU2AUJ3 OYNFAC CL22755709 QB44753211 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


N986U Binary U3 COMBINATION OYN FAQ0 N986USQU3AVH1 OYNFAC CL24984206 QB55521911 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 24-06-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۴ شهریور ۰۱ ۰۹:۴۹ ب.ظ ارسال کننده : Admin

New Samsung Combination Files uploaded in 12-09-2022

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

G970U Binary U6 COMBINATION FAC FA90 G970USQU6AUG1 FACFAC CL15557854 QB41984173 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G970U Binary U7  FAC FA90 G970USQU7AVH1 FACFAC CL15557854 QB55812130 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G973U Binary U6 COMBINATION FAC FA90 G973USQU6AUG1 FACFAC CL15557854 QB41984454 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G973U Binary U7 COMBINATION FAC FA90 G973USQU7AVH1 FACFAC CL15557854 QB55812177 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G975U Binary U6 COMBINATION FAC FA90 G975USQU6AUG1 FACFAC CL15558382 QB41984634 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G975U Binary U7 COMBINATION FAC FA90 G975USQU7AVH1 FACFAC CL15558382 QB55812213 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F711U Binary U3 COMBINATION FAC FAR0 F711USQU3AVH1 FACFAC CL25021899 QB55764842 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136B COMBINATION FAC FAS0 A136BXXU1AVH3 FACFAC CL24937658 QB55264696 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A136B binary U2 COMBINATION FAC FAS0 A136BXXU2AVH4 FACFAC CL24937658 QB55260787 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236B Binary U2 COMBINATION FAC FAS0 A236BFAU2AVI1 FAS0 A236BFAU2AVI1 FACFAC MQB55847458 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236E Binary U2 COMBINATION FAC FAS0 A236EFAU2AVI1 FAS0 A236EFAU2AVI1 FACFAC MQB55847583 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A736B COMBINATION FAC FAS0 A736BXXU1AVI1 FAS0 A736BXXU1AVI1 FACFAC MQB55843902 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A736B Binary U2 COMBINATION FAC FAS0 A736BXXU2AVI2 FAS0 A736BXXU2AVI2 FACFAC MQB55844408 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A2360 Binary U2 COMBINATION FAC FAS0 A2360FAU2AVI1 FAS0 A2360FAU2AVI1 FACFAC MQB55847508 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A3360F Binary U4 COMBINATION FAC FAS0 A3360FAU4AVI1 FAS0 A3360FAU4AVI1 FACFAC MQB55900023 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F936B COMBINATION FAC FAS0 F936BFAU1AVH5 FAS0 F936BFAU1AVH5 FACFAC MQB55757810 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A013F Binary U4 COMBINATION FAC FGQ0 A013FXXU4AUK2 FACFAC CL19354041 QB46699754 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A013F Binary U5 COMBINATION FAC FGQ0 A013FXXU5AUK1 FACFAC CL19354041 QB46302457 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A013F Binary U6 COMBINATION FAC FGQ0 A013FXXU6AVB1 FACFAC CL19354041 QB49540684 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A013F Binary U7 COMBINATION FAC FGQ0 A013FXXU7AVI1 FACFAC CL25061449 QB56025375 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F926U Binary U2 COMBINATION OYN FAR0 F926USQU2AVH1 OYNFAC CL25020586 QB55759753 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A035F Binary 2 JDM A035F SL6215A FAC A035FXX2F063 220825


A037M Binary 3 JDM A037M 5626CA FAC A037MUB3F062 220820

 

DL.PARS-HAMRAH.COM
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 21-06-1401
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۲۱ شهریور ۰۱ ۰۲:۲۰ ب.ظ ارسال کننده : Admin
اول قبلی 1 2 3 4 5 بعدی آخر