حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

 

New Samsung Combination Files uploaded in 14-06-2023

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

S911u COMBINATION FAC FAT0 S911UFAU1AWD2 FAT0 S911UFAU1AWD2 FACFAC MQB64650623 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546V COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU1AWD7 FAT0 A546VFAU1AWD7 FACFAC MQB64598961 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546V bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546VFAU2AWD8 FAT0 A546VFAU2AWD8 FACFAC MQB64599742 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546U bit 2 COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU2AWD8 FAT0 A546UFAU2AWD8 FACFAC MQB64599772 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A546U COMBINATION FAC FAT0 A546UFAU1AWD7 FAT0 A546UFAU1AWD7 FACFAC MQB64598988 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


X808U bit 3 COMBINATION FAC FAS0 X808UFAU3AWE1 FAS0 X808UFAU3AWE1 FACFAC MQB65523408 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S536DL bit 5 COMBINATION FAC FAS0 S536DLFAU5AWE1 FAS0 S536DLFAU5AWE1 FACFAC MQB64872343 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S236DL bit 3 COMBINATION FAC FAS0 S236DLFAU3AWE1 FAS0 S236DLFAU3AWE1 FACFAC MQB65397231 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536V bit 7 COMBINATION FAC FAS0 A536VFAU7AWE2 FAS0 A536VFAU7AWE2 FACFAC MQB65689322 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A536U bit 6 COMBINATION FAC FAS0 A536UFAU6AWE2 FAS0 A536UFAU6AWE2 FACFAC MQB65689260 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A236V bit 2 COMBINATION FAC FAS0 A236VFAU2AWE1 FAS0 A236VFAU2AWE1 FACFAC MQB65076344 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


S136DL bit 5 COMBINATION FAC FAR0 S136DLUDU5AWD1 FACFAC CL26423354 QB64356543 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G990U2 Bit 5 COMBINATION FAC FAR0 G990U2SQU5AWE1 FACFAC CL26671281 QB65678267 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A526U bit 9 COMBINATION FAC FAR0 A526USQU9AWE1 FACFAC CL26692110 QB65785039 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A426U bit 5 COMBINATION FAC FAR0 A426USQU5AWD2 FACFAC CL26444485 QB64453085 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A326U bit A COMBINATION FAC FAR0 A326USQUAAWE1 FAC CL26329281 QB65949448 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


T978U bit 4 COMBINATION FAC FAQ0 T978USQU4AWE1 FACFAC CL26720250 QB65957124 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G981V bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 G981VSQU5AWE1 FACFAC CL26681468 QB65733795 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781V bit 9 COMBINATION FAC FAQ0 G781VSQU9AWE1 FACFAC CL26667147 QB65648420 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G781U bit B COMBINATION FAC FAQ0 G781USQUBAWE1 FACFAC CL26667112 QB65648350 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G770U1 bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 G770U1UEU7AWE1 FACFAC CL26704642 QB65841122 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G715U bit E COMBINATION FAC FAQ0 G715USQUEAWE1 FACFAC CL26691917 QB65784566 REV00 user mid noship.tar.md5


F707U bit 5 COMBINATION FAC FAQ0 F707USQU5AWE1 FACFAC CL26676092 QB65697976 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


F700U bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 F700USQU7AWE1 FACFAC CL26676393 QB65699184 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A716V Bit 7 COMBINATION FAC FAQ0 A716VSQU7AWE1 FACFAC CL18818105 QB65823341 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A716U bit 8 COMBINATION FAC FAQ0 A716USQU8AWE1 FACFAC CL19193525 QB65691441 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


A515U bit A COMBINATION FAC FAQ0 A515USQUAAWE1 FAC CL26705301 QB65842932 REV00 user mid noship.tar.md5


A125U bit 6 COMBINATION FAC FAQ0 A125USQU6AWD1 FACFAC CL26420026 QB64342602 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5


G977T bit B COMBINATION FAC FA90 G977TUVUBAWE1 FACFAC CL15947392 QB65125807 REV00 user mid noship MULTI CERT.tar.md5

 

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 24-03-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file , BIT A , bit b , bit c , bit g , bit h , bit 1 , bit 2 , bit 3 , bit 4 , bit 5 , bit 6 , bit 7 , bit 8 , bit 9
تاریخ پست : ۲۴ خرداد ۰۲ ۰۷:۳۷ ب.ظ ارسال کننده : Admin