حذف گوگل اکانت ، حذف frp ، تمامی مدل های سامسونگ ، اندروید ها و بیلد ها

New Samsung Combination Files uploaded in 29-04[April]-2023-PART3

DL.PARS-HAMRAH.COM

 

A236V COMBINATION_FAC_FAS0 A236VFAU1AWB1 FAS0_A236VFAU1AWB1 FACFAC_MQB62493112_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A236U COMBINATION_FAC_FAS0_A236UFAU1AWB1_FAS0_A236UFAU1AWB1_FACFAC_MQB62492936_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135U Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0_A135USQU4AWD1_FACFAC_CL26344639_QB63942743_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135U Binary 2 COMBINATION_FAC_FAS0_A135USQU2AWC3_FACFAC_CL26252403_QB63470928_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135U COMBINATION_FAC_FAS0_A135USQU1AWC5_FACFAC_CL26252403_QB63471057_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A135F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAS0 A135FXXU4AWD1 FACFAC_CL26317718_QB63815543_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A047F Binary 3 COMBINATION_FAC_FAS0_A047FFAU3AWC3_FACFAC_CL26297574_QB63703312_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


S326DL Binary 9 COMBINATION_FAC_FAR0 S326DLUDU9AWD1 FAC_CL25631956_QB64436116_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M325FV Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0 M325FVXXU6AWD1 FAC_CL26365315_QB64064954_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


M127F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_M127FXXU4AWD1_FACFAC_CL26321766_QB63832279_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G998B Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G998BXXU6AWA1_FAC_CL25915284_QB61681205_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G996B binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G996BXXU6AWA1_FAC_CL25915284_QB61681199_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990U2 Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G990USQU6AWC1_FACFAC_CL26279985_QB63627161_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990U2 Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G990U2SQU4AWC1_FACFAC_CL26280000_QB63627169_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990U2 Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_G990U2SQU3AWB1_FACFAC_CL26096364_QB62716815_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990E Binary 5 COMBINATION_FAC_FAR0_G990EXXU5AWC1_FACFAC_CL26308520_QB63749965_REV01_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990b Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G990BXXU4AWC2_FACFAC_CL26300604_QB63716059_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G990B2 binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_G990B2XXU3AWC2_FACFAC_CL26300760_QB63715224_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G525F Binary 6 COMBINATION_FAC_FAR0_G525FXXU6AWC1_FACFAC_CL26307197_QB63745068_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


G525F Binary 4 COMBINATION_FAC_FAR0_G525FXXU4AVA1_FACFAC_CL23499276_QB48250966_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A528B Binary 3 COMBINATION_FAC_FAR0_A528BXXU3AWD1_FACFAC_CL26327356_QB63861049_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A526U Binary 8 COMBINATION_FAC_FAR0_A526USQU8AWC1_FACFAC_CL26259744_QB63506143_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A526B Bianry 3 COMBINATION_FAC_FAR0_A526BXXU3AWC1_FACFAC_CL26292359_QB63677233_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A526B COMBINATION_FAC_FAR0_A526BXXU1AUJ1_FACFAC_CL22867111_QB45343675_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5


A326U Binary 9 COMBINATION_FAC_FAR0_A326USQU9AWD1_FAC_CL26329281_QB63868785_REV00_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5

 

 
توضیحات : کامبینیشن های جدید سامسونگ آپلود شده در 09-02-1402
برچسب ها : firmware , samsung , orginal , stock , combination , frp , remove , frp , unlock , combination , binary , bit , u1 , u2 , u3 , u4 , u5 , u6 , u7 , u8 , فلاشات , كومبنيشن , لأجهزة , سامسونج , فلاشة , se , fe , lte , 5g , 4g , ua , ue , uc , ub , eng boot , frp , lock , samsung , official rom , factory file , root file
تاریخ پست : ۰۹ اردیبهشت ۰۲ ۰۵:۵۰ ب.ظ ارسال کننده : Admin