سرویس منوال و شماتیک سامسونگ A510F در دانلود سنتر پارس همراه قرار گرفت


root> Schmatic_Service Manual> Samsung> A510F>
فایل تاریخ ارسال حجم توضیحات
SM-A510F-COVER_1.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 154.23kB
SM-A510F-Direy-6.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 1.38MB
SM-A510F-PSPEC_2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 3.24MB
SM-A510F_EPLIS_11.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 158.05kB
SM-A510F_EVAPL_3.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 465.09kB
SM-A510F_Tshoo_7.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 1.08MB