سرویس منوال و شماتیک سامسونگ A910F-DS در دانلود سنتر پارس همراه قرار گرفت


root> Schmatic_Service Manual> Samsung> A910F-DS>
فایل تاریخ ارسال حجم توضیحات
SM-A910F-Direy-6.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 1.39MB
SM-A910F-PSPEC_2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 2.76MB
SM-A910F_Common-COVER_1.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 143.44kB
SM-A910F_EPLIS_11.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 101.37kB
SM-A910F_EVAPL_3.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 514.36kB
SM-A910F_Tshoo_7.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ 1.93MB